Algemene Voorwaarden van de Webshop:  
www.taarten-vormtaarten-bruidstaarten.nl, onderdeel van Patis Taarten.


1:  Bestellingen kunnen gedaan worden via de website, email of per telefoon.

2:  Vriendelijk verzoeken wij U Uw bestelling tot max 2 weken van te voren aan ons door te geven.
Mocht U op korte termijn toch nog een taart nodig hebben, dan kunt U altijd even contact met ons opnemen om te kijken of dit mogelijk is.

3:  De rekening wordt via email verzonden.
Controleer deze gegevens goed om misverstanden te voorkomen.

4:  Het maken van taarten, vormtaarten, bruidstaarten of bruids petit fours is toch een specialiteit apart.
Wij maken de taarten  op aanvraag en geheel naar uw wensen, en alleen de beste grondstoffen zijn goed genoeg voor ons.

5:  Aan een foto, ontwerp of beschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.
Wij proberen waar mogeljk uw keuze zoveel mogelijk te benaderen, 
Als de aflevering van Uw bestelde Producten wordt geaccepteerd, is er geen recht op restitutie.

6:  Bij een opdracht tot het  maken van een Bruidstaart, of Petit Fours dient het volledige aankoopbedrag inclusief borg 3 weken voor de levering te worden overgemaakt op
rekening nr  NL66 SNSB 0861 3574 18  SNS Bank ten name van Patis Taarten.
Alleen de betaling van de factuur dient als bevestiging van de opdracht.

7:  Kosteloos annuleren kan tot 14 dagen voor de afleverdatum,  bij annulering van de opdracht  in de laatste 8 dagen voor de  aflevering berekenen wij 75% van de koopsom.

8:  De taarten dienen in principe afgehaald te worden.
Afhalen kan van  maandag  tot en met zaterdag en in overleg.

9:  Wij maken bruidstaarten voor minimaal 40 personen.
Bruidstaarten worden in Zoetermeer geheel gratis bezorgd.
Bestellingen tot 100 km buiten Zoetermeer die een bedrag van € 300.00 overschrijden

worden eveneens gratis bezorgd, is dit niet het geval dan wordt er € 0,40 per km gerekend.

10: Patis Taarten is niet aansprakelijk voor vervoer invloeden en of bewaarcondities Uwerzijds .

11:  Annuleren door Patis Taarten: 
Bij ziekte, familie omstandigheden, brand of andere overmacht wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd wanneer Patis Taarten de opdracht
door genoemde omstandigheden niet voor u kan uitvoeren.
In overleg met u kijk ik of een collega in de regio de opdracht kan overnemen.
Indien u vooruit heeft betaald zal de financiële afwikkeling met u correct worden geregeld.
Echter het te restitueren bedrag kan nooit de hoogte van het bedrag van de opdracht zoals overeengekomen met Patis Taarten overschrijden.

12:  Patis Taarten gaat ervan uit dat u  bij het bestellen van een taart doorgeeft of er sprake is van allergieën, zo ja dan zullen wij de receptuur aanpassen.
Patis Taarten is niet aansprakelijk voor problemen voortvloeiend uit dit feit.

13:  De bruidsstandaard wordt u ter beschikking gesteld, door een  borgsom te betalen die bij een onbeschadigde inlevering weer op uw rekening wordt teruggestort.

14:  Patis Taarten is gerechtigd uw beoordeling van de bruidstaart op de Webshop http://www.taarten-vormtaarten-bruidstaarten.nl/ te plaatsen,
Patis Taarten gebruikt hierbij alleen voornamen, adres gegevens van de klant worden enkel gebruikt voor het opstellen van een fatsoenlijke factuur en zullen hierna worden vernietigd.

15:  Een eventuele klacht dient de klant binnen 2 werkdagen na de levering bij Patis Taarten per email te melden, deze zal dan op een fatsoenlijke manier in volledige overeenstemming met de klant worden afgehandeld. 

16:  Wij hechten een grote waarde aan privacy en gaan daar op een integere manier mee om.
Patis Taarten verwacht uiteraard dat de klant dit ook doet.

17:  Patis Taarten behoudt het recht om last-minute beslissingen te nemen over het ontwerp met als doel om onze kwaliteitsstandaard te waarborgen.

18:  De algemene voorwaarden van Patis Taarten zijn voor iedereen toegankelijk en bij het verlenen van de opdracht gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Patis Taarten

F Dierking